logo Noab

Bedrijfsadviesburo Eckhardt

administratieve en fiscale dienstverlening

Administratie VVE (Vereniging van Eigenaren)

Voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE) werken wij de financiële- en ledenadministratie bij, doen de incasso van de maandelijkse contributie, maken jaarlijks een begroting en jaarrekening en stellen eventueel de notulen op. U besteedt in dit geval de financiële- en ledenadministratie aan ons uit. Dit bieden wij VVE’s vanaf tien woningen aan tegen een vast tarief van € 89,- exclusief btw per woning per jaar. Bereken eenvoudig uw kosten op:

http://www.eckhardt-advies.nl/besparen.php

De kosten worden maandelijks doorberekend. Voor kleinere VVE’s hanteren wij tarieven in overleg. U kunt ook het gehele beheer aan ons uitbesteden. In onderling overleg kunnen wij dan naast de hiervoor genoemde werkzaamheden een pakket samenstellen waarbij wij zorgen voor het begeleiden en controleren van het uitgevoerde onderhoud aan de hand van de meerjarenbegroting.
Hiervoor hanteren wij prijzen in overleg.

In het basispakket verzorgen wij:

 • de volledige ledenadministratie
 • de volledige financiële administratie inclusief een concept begroting en de jaarrekening
 • het openen en beheren van de betaalrekening van de VVE, inning van de VVE-bijdragen (door middel van een automatische incasso) en betaling van de facturen van de VVE
 • het, indien nodig, inschakelen van een incassobureau en/of deurwaarder
 • het jaarlijks aanleveren van de administratie aan de kascommissie, ter controle
 • het verwerken van verhuizingen
 • de noodzakelijke correspondentie met notarissen, makelaars e.d.
 • het administreren van alle lopende contracten en verzekeringen van de VVE
 • het aanleveren van de (concept) vergaderstukken (uitnodiging, presentielijst, agenda, jaarrekening, begroting e.d.) aan het bestuur van de VVE
 • het verzenden van alle bijbehorende correspondentie aan alle eigenaren
 • het adviseren van het bestuur van de VVE over VVE-aangelegenheden
 • het archiveren van de administratie van de VVE, conform de wettelijke bewaartermijnen