logo Noab

Bedrijfsadviesburo Eckhardt

administratieve en fiscale dienstverlening

Uw administratie is een zaak van vertrouwen.

Bedrijfsadviesburo Eckhardt geeft aan die vertrouwenspositie invulling met een duidelijke en herkenbare filosofie.

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze organisatie wordt gekenmerkt door kleinschaligheid met korte communicatielijnen.

Wij staan dicht bij onze cliënten, kennen de ondernemer en hebben geen 9- tot 5-mentaliteit. U kunt ook 's avonds van onze diensten gebruik maken. Wij houden de vinger aan de pols en reageren snel, alert en flexibel. Wij zijn persoonlijk betrokken bij de zaken van onze relaties.

Dat kwaliteit bij ons gewaarborgd is, wordt bevestigd door ons lidmaatschap van NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en belastingdeskundigen.