logo Noab

Bedrijfsadviesburo Eckhardt

administratieve en fiscale dienstverlening

Algemene voorwaarden

Voor al onze diensten en/of leveringen gelden de NOAB-voorwaarden als gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.

Een digitale kopie van deze voorwaarden vindt u hier.